Algemene voorwaarden:

VOOR DE POES is niet aansprakelijk voor inbraak in uw huis en/of letsel van uw dier(en). Ook is VOOR DE POES niet aansprakelijk voor schade, die uw dier aanricht aan eigendommen van derden en/of voor letsel veroorzaakt door uw huisdier. VOOR DE POES gaat zorgvuldig met de sleutel van uw woning om. VOOR DE POES is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw sleutel en de eventuele gevolgen daarvan. Als u de sleutel bij ons brengt verzoeken wij u, met klem, dit minimaal één dag voor vertrek te doen.

De oppas in dienst van VOOR DE POES verzorgt naar afspraak 1 of 2 keer per dag uw dier en zorgt ervoor dat de kattenbak, of het hok van uw dier verschoond wordt. De post wordt naar binnen gebracht. Indien afgesproken worden ook uw planten verzorgd. Als het nodig is, zullen de slaapplaatsen en dergelijke worden schoongemaakt.

Wij verzoeken u om minimaal zeven dagen voor aanvang van de oppasperiode een dienst bij ons te boeken. Wanneer u na deze zeven dagen een periode boekt, zijn we genoodzaakt 5 minuten extra per dag in rekening te brengen, tot een maximum van 7 dagen. Tijdens de noordelijke schoolvakanties en ook zon- en feestdagen geldt een toeslag van 20%. Wanneer u tijdens de zomervakantie een periode van langer dan 14 dagen aaneengesloten boekt, vervalt de toeslag vanaf de 15e dag.

Er dient voldoende voeding en verzorgingsmateriaal in huis aanwezig te zijn en u dient eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld dieet) aan te geven. Indien u geen of te weinig voer en verzorgingsmateriaal in huis hebt, zullen de extra kosten, bij teruggave van de sleutel, in rekening worden gebracht, met een extra bijdrage voor de tijd die we kwijt zijn aan het halen van de producten.

De betaling wordt vooraf en voor de gehele, op de voorzijde van deze overeenkomst afgesproken, periode voldaan. Bij annulering dient u het gehele bedrag te betalen. Indien u binnen de termijn van 30 dagen een bericht heeft gestuurd, met een restitutieverzoek, ontvangt u een tegoed van 75%. Indien u later dan op de overeengekomen datum terugkomt, dient u VOOR DE POES minimaal 48 uur voor de overeengekomen datum van terugkomst te informeren. De kosten voor de extra dag(en) worden bij teruggave van de sleutel in rekening gebracht. Echter, als u voor de overeengekomen datum terugkomt, dient u VOOR DE POES daarvan op de hoogte te stellen. Er wordt dan van het reeds door u betaalde bedrag, geen geld gerestitueerd. Indien u binnen de termijn van 30 dagen een bericht heeft gestuurd, met een restitutieverzoek, ontvangt u een tegoed van 50% van het resterende bedrag.

Indien uw dier tijdens uw afwezigheid medische zorg nodig heeft dan gaat VOOR DE POES met uw dier naar de dierenarts. Alle kosten die hier uit voortkomen zijn voor rekening van de eigenaar van het dier, inclusief de kosten voor het halen en brengen van het dier. Bij het overlijden van het dier neemt VOOR DE POES contact op met de eigenaar en/of de contactpersoon. Eigenaar gaat ermee akkoord zelf te allen tijde aansprakelijk te zijn voor het huisdier.

VOOR DE POES krijgt hierbij toestemming om foto´s van uw huisdieren te maken en te gebruiken, tenzij anders aangegeven. Uw privacy zal niet geschonden worden.

rekeningnummer: NL65 SNSB 0980.5904.18
kvk-nummer: 62243306
BTW-nummer: NL002158588B38